Vietnam

Online seminar for teachers and parents (Viet Nam)

2020 Noble Semester – Học kỳ cao quý Online Seminar for Educators and Parents (in Vietnamese) Covid-19 của năm 2020 tác động đến toàn nhân loại trên khắp năm châu. Chúng ta đã nghĩ đến những người ở tuyến đầu chống dịch với lòng thấu cảm và biết ơn. Chúng ta đã thương xót và […]

Read More

Workshop for Educators (Viet Nam)

Educational challenges & opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic This is a practical workshop to introduce mindfulness to support teachers, with sharings from educators in university, high school and kindergarten. HỘI THẢO ONLINE WAKE UP SCHOOLS VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2020 THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CHO NGÀNH GIÁO DỤC TRONG MÙA DỊCH COVID […]

Read More

Glimpse into a Happy School in Vietnam

If you joined us for our webinar,  you’ll have had the chance to hear a little from Anh-Le Ho-Gia, who is doing beautiful work supporting mindful, loving schools in Vietnam. Among many other responsibilities, Le is also a senior advisor of HBE Integrated Schools in Ha Tinh province, Central Vietnam. Since July 2017, Le has […]

Read More